Op­ti­malt ego-vin

Metro Sweden (Malmö) - - Mat&dryck -

Bub­bel, vitt vin och öl i all ära men ett glas rött är nog det som står högst upp på de flestas lis­ta ef­ter en lång dag på job­bet. Chi­an­ti Clas­si­co har för­må­gan att fun­ge­ra till många rät­ter men ock­så ut­an mat, spe­ci­ellt om vi­net får luf­tas en stund. Att det fått vi­la i fem år in­nan du öpp­nar det gör att du får ett till­gäng­ligt vin med per­fekt mog­nad. →

2013 Ser La­po Chi­an­ti Clas­si­co Ri­ser­va, Maz­zei, Tosca­na, Ita­li­en, nr 2208, 85 kr, 375 ml, 13 % al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.