Ät pas­ta som La­dy och Luf­sen

Metro Sweden (Malmö) - - Singles Day - FO­TO: UNSPLASH

Epicuré bröd och vin.

→ En av­slapp­nad mid­dag till­sam­mans är per­fekt. Re­stau­rang­en är in­redd med lång­bord och ett mjukt sorl från and­ra gäs­ter som di­rekt mot­ver­kar all ner­vo­si­tet. Yt­ter­li­ga­re bonuspo­äng ges på grund av rim­li­ga pri­ser. Gustav Adolfs torg 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.