Osvenskt att ge plats åt äld­re

Metro Sweden (Malmö) - - insändare - SKEPTIKERN

→ Det är osvenskt att er­bju­da plats till äld­re per­so­ner i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Det finns inga la­gar som krä­ver man ska ge sin plats och de äld­re blir sna­ra­re för­o­läm­pa­de av en så­dan gär­ning. Det är otrev­ligt att få en ut­skäll­ning för en »god« gär­ning och det finns ing­et in­ci­ta­ment att hjäl­pa de som för­o­läm­par folk.

Om äld­re per­so­ner vill vi­sa att de min­sann är star­ka så får de stå för det. Man kan in­te skyl­la på in­di­vi­der, det­ta är en del av den svens­ka kul­tu­ren.

FO­TO: ARIS SFAKIANAKIS/UNSPLASH

Ing­en rät­tig­het att sit­ta på bus­sen, tyc­ker »Skeptikern«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.