QR-kod på grav­sten be­rät­tar om den dö­de

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Det är in­te myc­ket som får plats på en grav­sten. Namn, år­tal, någ­ra väl val­da ord. Men la­gom till all­hel­go­na­hel­gen lan­se­ra­de Sve­ri­ges be­grav­nings­by­rå­ers för­bund (SBF) QR-ko­der för grav­ste­nar.

Ko­den finns på en bric­ka som fästs på grav­ste­nen. Man skan­nar av den med mo­bi­len och kom­mer till ex­em­pel­vis en min­nes­si­da el­ler ett fo­tocol­lage på web­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.