EN VÄLGENOMTÄNKT JULKLAPP ÄR IN­TE ONÖDIG

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Insandare - PIERRE

Strax fö­re jul dy­ker det all­tid upp in­sän­da­re mot pry­lar. De be­skrivs som onö­di­ga och oöns­ka­de. Al­ter­na­ti­vet sägs va­ra att tänka mil­jö­vän­ligt och i stäl­let ge av sin tid, ge bort en upp­le­vel­se, ge till väl­gö­ren­het el­ler läm­na över ett pre­sent­kort.

San­ning­en är att det finns få gå­vor som är så upp­skat­ta­de som den julklapp som är köpt med mot­ta­ga­rens be­hov i åtan­ke. En pryl är ba­ra onödig om kö­pa­ren va­rit för lat och in­te ve­lat läg­ga ner nog med tid för att ta re­da på vad mot­ta­ga­ren egent­li­gen upp­skat­tar.

Även om den ic­ke-ma­te­ri­el­la gå­van (pre­sent­kort, gå­vo­be­vis, bil­jet­ter) tas emot med ett över­slä­tan­de och för­stå­en­de le­en­de kom­mer mot­ta­ga­ren ve­ta att du val­de en gen­väg. Se där­för till att kö­pa en rik­tig julklapp. Skul­le du kän­na dig julstres­sad un­der ti­den är det för att du fak­tiskt bryr dig om mot­ta­ga­rens verk­li­ga re­ak­tion.

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Få gå­vor är så upp­skat­ta­de som den julklapp som är köpt med mot­ta­ga­rens be­hov i åtan­ke, skri­ver ”Pierre”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.