Ma­ria Ferm trot­sar eg­na po­li­ti­ken: ”Rim­ligt”

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Ma­ria Ferm, mi­gra­tions­po­li­tisk ta­les­per­son för Mil­jö­par­ti­et, skri­ver un­der en ap­pell som trot­sar den röd­grö­na re­ge­ring­ens po­li­tik – kyr­kor­nas ”ju­lupp­rop” för en ge­ne­rö­sa­re flyk­ting­po­li­tik.

–Jag ser det som na­tur­ligt för Mil­jö­par­ti­et att bör­ja gå åt ett mer hu­mant håll, med rätt till fa­mil­jeå­ter­för­e­ning: Att vi ska skyd­da barn på flykt, det är ett rim­ligt mål, sä­ger hon till tid­ni­gen Da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.