Skytte­dal fick del­vis rätt om bild­stöld

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Den krist­de­mo­kra­tis­ka politikern Sa­ra Skytte­dal vann en del­se­ger mot Dagens Ny­he­ter.

En­ligt en dom i Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len ska tid­ning­en be­ta­la 10 000 kro­nor i er­sätt­ning för bil­der som ta­gits från Skytte­dals si­da på Fa­ce­book. Sa­ra Skytte­dal ha­de be­gärt 28 000 kro­nor. Bil­der­na som tvis­ten hand­la­de om var bland an­nat på den då bli­van­de par­ti­le­da­ren Eb­ba Busch Thor och Skytte­dal vid och i strids­for­don un­der en re­sa i Is­ra­el. Bå­da par­ter­na ska be­ta­la si­na eg­na rät­te­gångs­kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.