Rys­ke am­bas­sa­dö­ren be­gravd i Moskva

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT

Den rys­ka stats­led­ning­en, di­plo­ma­ter och an­hö­ri­ga har ta­git far­väl av An­drej Kar­lov, Ryss­lands am­bas­sa­dör i Tur­ki­et, som mör­da­des i An­ka­ra i vec­kan av en tur­kisk po­lis­man.

Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin del­tog i en min­ne­sce­re­mo­ni på ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Moskva. Han la­de ned rö­da ro­sor vid kis­tan och pra­ta­de med Kar­lovs än­ka, se­dan läm­na­de han ce­re­mo­nin ut­an att gö­ra någ­ra ut­ta­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.