Nä­ra nol­lan på Nord­po­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT

Tem­pe­ra­tu­rer­na i om­rå­det kring Nord­po­len var nä­ra nol­lan i går, en­ligt fors­ka­re vid Nor­ges me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tut.

Luft­tem­pe­ra­tu­ren vid Nord­po­len upp­mät­tes till blyg­sam­ma mi­nus fy­ra gra­der Celsi­us, att jäm­fö­ra med den van­li­ga tem­pe­ra­tu­ren den här ti­den på året – un­ge­fär mi­nus 30.

En­ligt in­sti­tu­tet vän­tas dock kal­la­re vä­der de kom­man­de da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.