”Bin­go­lot­to” in på Nor­dis­ka mu­se­et

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - TT

”Bin­go­lot­tos” po­pu­lä­ra up­pe­sit­tar­kväll, som sänds da­gen fö­re julaf­ton, finns nu­me­ra re­pre­sen­te­rad på Nor­dis­ka mu­se­et i Stock­holm. Mu­se­et har köpt in ett an­tal lot­ter från up­pe­sit­tar­kväl­len till si­na sam­ling­ar. ”’Bin­go­lot­tos’ up­pe­sit­tar­kväll är en tra­di­tion för många män­ni­skor och al­las upp­le­vel­se är li­ka vik­tig för vår sam­tids­hi­sto­ria.” sä­ger Ce­ci­lia Wallquist, in­ten­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.