JK Row­ling skri­ver nya böc­ker

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - TT

Som en ti­dig julklapp till fan­sen av­slö­jar JK Row­ling att hon skri­ver på två nya ro­ma­ner. För­fat­ta­ren till Har­ry Pot­ter fick frå­gan på Twit­ter när näs­ta ro­man skul­le dy­ka upp och sva­ra­de: ”Jag job­bar på det (bok­stav­li­gen)”.

Den ena boken skri­ver hon i eget namn och den and­ra un­der pseu­do­ny­men Ro­bert Gal­braith, en­ligt The Gu­ar­di­an. Men hon vet in­te vil­ken som blir klar först.

Boken ska in­te hand­la om Newt Sca­man­der från ”Fan­tas­tis­ka vidun­der och var man hit­tar dem”, slog Row­ling fast men be­rät­ta­de in­te mer om in­ne­hål­let.

När fans und­ra­de var­för hon öds­lar tid på Twit­ter sva­ra­de hon: ”jag har skri­vit se­dan 5.55!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.