Mor­gan Fre­e­man är Zuc­ker­bergs ro­bot

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - TT

Fa­ce­book­grun­da­ren Mark Zuc­ker­bergs ro­bot­be­tjänt (ja, han har en så­dan) kom­mer snart att pra­ta med Mor­gan Fre­e­mans röst. Ro­bo­ten är spe­ci­alska­pad för just Zuc­ker­bergs hem, och när han frå­ga­de si­na Fa­ce­book­föl­ja­re om vem som ska gö­ra rös­ten blev Fre­e­man sva­ret från många – och film­stjär­nan har tac­kat ja till upp­dra­get, skri­ver For­bes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.