Släp­per ny mu­sik # 2: Ed­da Mag­na­son

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - TT

”No­i­ses”. Så he­ter sång­a­ren och skå­de­spe­la­ren Ed­da Mag­na­sons nya sing­el. Lå­ten är hen­nes förs­ta släpp se­dan 2015 års ”So ma­ny lay­ers of co­lours be­come a deep pur­p­le he­art”.

Mag­nu­son slog ige­nom med hu­vud­rol­len i fil­men ”Mo­ni­ca Z” 2013. Hon har släppt tre al­bum varav det själv­be­tit­la­de de­bu­tal­bu­met kom 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.