Vest­by slu­tar – blir sport­chef i stäl­let

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport - TT

Mar­tin Vest­by slu­tar som för­bunds­kap­ten för det svens­ka dam­lands­la­get i cy­kel. Norr­man­nen ska i stäl­let bli bi­trä­dan­de sport­chef i det brit­tis­ka proffsstal­let Wigg­le High5 med den svens­ka stjär­nan Emi­lia Fah­lin.

”Mitt kon­trakt med för­bun­det har gått ut och lands­lags­led­ning­en ska om­or­ga­ni­se­ras. Nu ser jag fram emot att ta mig an nya upp­gif­ter”, sä­ger Vest­by, till var­gar­da­cycling.se.

FO­TO: ALEX MAHIEU

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.