Al­freds­son om nya upp­dra­get på tou­ren

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport - TT

Den för­ra golfstjär­nan He­len Al­freds­son har fått ett nytt upp­drag som spe­lar­nas ord­fö­ran­de i Eu­ro­pa­tou­ren för da­mer, Let.

I upp­dra­get, som är nytt, ska svens­kan va­ra am­bas­sa­dör för Let och sam­ti­digt va­ra en länk mel­lan sty­rel­sen och spe­lar­na.

”Jag är glad över att få ge nå­got till­ba­ka till tou­ren ef­ter al­la år och att få re­pre­sen­te­ra spe­lar­kol­le­gor­na som de­ras ord­fö­ran­de”, sä­ger Al­freds­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.