Tu­sen­tals dök upp på Rubís 15-års­fest

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT

som hen­nes pap­pa bju­dit in ”al­la” till.

Ett tra­di­tio­nellt ”quin­ce­añe­ra”-fi­ran­de är en vik­tig ce­re­mo­ni som mar­ke­rar över­gång­en från barn­dom till ung kvin­na. Och den här gång­en vil­le många va­ra med och fi­ra.

När fes­ten bör­ja­de på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen lo­kal tid sam­la­des tu­sen­tals gäs­ter och ett stort me­di­e­upp­båd.

– Hej, hur är lä­get? Vi vill bju­da in er den 26 de­cem­ber till vår dot­ter Rubí Ibar­ra Gar­cías 15-års­fest i La Joya, sa­de hen­nes pap­pa Cre­sen­cio i sin vi­de­oin­bju­dan.

Han be­rät­ta­de om ban­den som skul­le spe­la på fes­ten och en häst­kapp­löp­ning med ett pris på 10 000 pe­sos, mot­sva­ran­de näs­tan 4 500 kro­nor. ”Al­la” är väl­kom­na, sa­de pap­pan.

Ru­bis pap­pa Cre­scen­sio sa i fle­ra me­di­er att si­tu­a­tio­nen har spå­rat ur.

– Det be­ty­der in­te att vi in­te vil­le bju­da in al­la, så klart, men här är vå­ra fes­ter lo­ka­la ... det här vän­ta­de vi oss in­te.

FOTO: MARCO UGARTE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.