Spansk bo­mark­nad he­ta­re igen

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT

De spans­ka bo­stads­pri­ser­na är i vis­sa he­ta­re om­rå­den till­ba­ka på sam­ma ni­vå­er in­nan den bru­ta­la bo­stads­kri­sen för åt­ta år se­dan sänk­te he­la lan­dets eko­no­mi. I spå­ren av brist på till­gäng­lig mark har det nu bör­jat byg­gas bo­stä­der ovan­på be­fint­li­ga fas­tig­he­ter i vis­sa stor­stads­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.