Stor kupp­rät­te­gång in­ledd i Tur­ki­et

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - TT

Den förs­ta sto­ra rät­te­gång­en ef­ter som­ma­rens kupp­för­sök i Tur­ki­et har in­letts. 29 po­li­ser har åta­lats mis­s­tänk­ta för in­bland­ning i den miss­lyc­ka­de stats­kup­pen, en­ligt tur­kis­ka ny­hets­by­rån Ana­to­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.