1

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes -

Många be­rät­tar att det de ång­rar mest när en re­la­tion ta­git slut är de där sa­ker­na man ald­rig tog sig tid att sä­ga, el­ler sa­ker­na man in­te tog mod till sig att fö­ra fram. Li­vet ko­ka­des ner till en mas­sa var­dags­mö­ten där det lil­la ex­tra in­te kom med. Det blev för många ute­bliv­na sms, en fy­sisk kon­takt som in­te blev av ut­an fast­na­de i tan­ken. Men tänk på att hel­he­ten in­te är hel, ut­an be­står av små bi­tar och små

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.