2

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes -

För­sök att und­vi­ka att va­ra snål. Ett oge­ne­röst för­håll­nings­sätt kan gö­ra re­la­tio­nen trång. Ge­nom att krä­va en för tajt re­la­tion bin­der du dig själv för myc­ket kring en per­son och den per­so­nen binds till dig. En per­son kan in­te ge li­ka myc­ket som fler kan och det är vik­tigt för al­la ens re­la­tio­ner (in­klu­si­ve

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.