3

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes -

Ett tred­je spår är det som hand­lar om att väl­ja bort per­fek­tion. Hur per­fekt din part­ner be­hö­ver va­ra speg­lar kanske hur per­fekt du tän­ker att du själv be­hö­ver va­ra. Att lo­va sig att va­ra li­te halv­dan ibland ger dig li­te mer sväng­rum för di­na bris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.