Ned­sövd ef­ter svå­ra hu­vud­ska­dan

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Lä­get är än­nu ovisst för skicrosstjär­nan An­na Holmlund som fort­fa­ran­de hålls ned­sövd på sjuk­hus ef­ter sin olyc­ka i mån­dags.

Men vad be­ty­der det egent­li­gen att va­ra ned­sövd så länge? Niklas Marklund är pro­fes­sor i neu­ro­ki­rur­gi vid Lunds Uni­ver­si­tet och hjärn­ska­de­fors­ka­re. Han var­ken vill el­ler kan ut­ta­la sig om An­na Holm­lunds fall – men har god in­syn i äm­net.

– Vid al­la svå­ra hjärn­ska­dor är hjär­nan väl­digt käns­lig för stress. Tryc­ket kan

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.