GAMLAS SI­TU­A­TION GER AR­BETS­TILL­FÄL­LEN

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - PENSIONÄR HANS

Med tan­ke på vad som hänt med äld­re så har jag föl­jan­de fundering.

Bris el­ler Gris? Bar­nens rätt i sam­häl­let vär­nar al­la om barn och det ar­be­tar Bris för. Gamlas rätt i sam­häl­let kom­mer väl då att kal­las Gris. Egent­li­gen ett pas­san­de namn om man ser hur ”svin­ak­tigt” gam­la han­te­ras. ATP kom in­te rätt pen­sio­nä­rer till­han­da. Gam­la får be­ta­la full er­sätt­ning för mål­ti­der de in­te får. Se i stäl­let till att gam­la får hjälp med att få i sig rätt fö­da, så mår de bätt­re och matsvin­net blir mind­re. Dess­utom kan många enk­la ar­bets­till­fäl­len ska­pas.

FOTO: TT

Äld­re bör be­hand­las bätt­re, tyc­ker ”Hans”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.