PO­LI­TI­KER MÅS­TE SLU­TA LALLA I KLIMATFRÅGAN

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - HAKON MALMBERG

Det är väl för sorg­ligt att vå­ra opi­ni­ons­bil­da­re – po­li­ti­ker och me­di­er – lal­lar så myc­ket i klimatfrågan. De­bat­ten gäl­ler in­te vår fram­ti­da kon­sum­tion och pro­duk­tion ut­an fort­sät­ter en­ve­tet att små­pyss­la med för­bud för dubb­däck och mins­kad an­vänd­ning av plast­på­sar. Det be­hövs dju­pa­re spad­tag i den po­li­tis­ka myl­lan. Hur ser det ut i värl­den om 20 år? Vad får en bred kon­sum­tions­ned­drag­ning för följ­der för vår sys­sel­sätt­ning och vårt väl­be­fin­nan­de? Det blir bätt­re för al­la, men hur går det till? De­bat­ten mås­te ju bör­ja nå­gon gång. Det par­ti som vå­gar bör­ja har allt att vin­na, ing­et att för­lo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.