SÅ HÄR SKIC­KAR DU EN INSÄNDARE

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt -

Skriv kort

1 Håll din text kort och kärn­full så ökar chan­sen att den blir pub­li­ce­rad. Insändare i Metro är mel­lan 500 och 1 000 tec­ken, in­klu­si­ve mel­lanslag.

Mejla oss

2 Skic­ka ditt bi­drag i ett mejl till in­san­da­re@metro.se. Upp­ge namn och adress även om du an­vän­der sig­na­tur. In­läg­gen kan kom­ma att re­di­ge­ras.

Håll ut­kik

3 In­skic­kat in­lägg ga­ran­te­rar in­te pub­li­ce­ring. Ett ur­val av in­sän­dar­na pub­li­ce­ras i tid­ning­en och på Metro.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.