Man åta­las för våld­täkt på ti­o­å­ring

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

En man i en väst­svensk kom­mun åta­las miss­tänkt för grov våld­täkt av en ti­o­å­rig flic­ka. Åta­let om­fat­tar ock­så ett 20-tal våld­täk­ter mot en kvin­na. Åkla­ga­ren yr­kar på att man­nen ska ut­vi­sas och för­bju­das att åter­vän­da till Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.