Smit­ta­de ef­ter mis­sad tbc-di­a­gnos

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Lä­ka­ren i Väx­jö upp­fat­ta­de in­te att den asyl­sö­kan­de per­so­nen ha­de hostat i två må­na­der ut­an trod­de att det hand­la­de om ett par vec­kor och gjor­des ing­en kon­troll för lung­tu­ber­ku­los. Yt­ter­li­ga­re två smit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.