Re­vi­so­rer kri­ti­se­rar kul­tur­mu­se­er­na

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje - TT

Riks­re­vi­sio­nen kri­ti­se­rar Sta­tens mu­se­er för världs­kul­tur för bris­ter i re­do­vis­ning­en. Fö­re­mål som mu­se­er­na er­hål­lit un­der året, vär­de­ra­de till 3,6 mil­jo­ner kro­nor, finns in­te med i re­do­vis­ning­en, skri­ver Svens­ka Dag­bla­det.

Un­der­la­gen till mark­nads­vär­de­ring­ar­na be­skrivs som vagt for­mu­le­ra­de, och Riks­re­vi­sio­nen sak­nar ock­så tyd­li­ga mo­ti­ve­ring­ar till var­för vis­sa fö­re­mål in­te vär­de­rats alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.