3 SAKER ATT HA KOLL PÅ I DAG

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt -

Ger sin syn

Press­kon­fe­rens. Ita­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni hål­ler sin år­li­ga press­kon­fe­rens i Rom.

Sa­ki­ne sur­rar

Ra­dio. I da­gens ”Vin­ter” i P1 pra­tar opi­ni­ons­ve­ta­ren och stats­ve­ta­ren Sa­ki­ne Ma­don om svensk­he­ten och vart vi är på väg.

För­fat­ta­re i rät­ten

Tur­ki­et. Den tur­kis­ka för­fat­ta­ren As­li Er­do­gan som an­kla­gas för sam­rö­re med en för­bju­den ter­ro­rist­grupp ut­frå­gas i rät­ten.

FOTO: IBL

FOTO: AP

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.