Tolvsla­get på Skan­sen

Metro Sweden (Stockholm) - - News - FO­TO: TT

Pernilla Au­gust lä­ser ”Ny­års­kloc­kan” vid ny­årsaf­tons tolvslag på Skan­sen i Stock­holm. Fi­ran­det di­rekt­sänds i SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.