Tving­a­des till Fin­land för att fö­da

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Ne­o­na­talav­del­ning­en vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la är hårt be­las­tad. I de­cem­ber tving­a­des tre fa­mil­jer från Upp­land att åka till Fin­land när det var dags att fö­da, rap­por­te­rar SVT Upp­land.

– Det är ett un­der­be­tyg för svensk sjuk­vård att vi tving­as skic­ka pa­ti­en­ter ut­om­lands, sä­ger Erik Norr­man på ne­o­na­talav­del­ning­en till SVT.

Från po­li­tiskt håll ut­lo­vas nu åt­gär­der.

– Vi tar snart be­slut om nya lo­ka­ler för ne­o­natal­vår­den så att vi får fler plat­ser, sä­ger Vi­vi­an­ne Mac­di­si (S), ord­fö­ran­de i sjuk­hus­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.