Ba­bylyc­ka för Pink

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje -

Pink har bli­vit mam­ma igen. Sång­ers­kan vi­sar stolt upp bil­der av ny­föd­de Ja­meson Moon Hart på Twit­ter och Instagram. So­nen är Pinks och ma­ken Ca­rey Harts and­ra barn, Ja­mesons sto­ra­sys­ter Wil­low Sage har hun­nit bli fem år gam­mal. Pe­op­le kan be­rät­ta att pa­ret re­dan när de vän­ta­de Wil­low Sage fun­de­ra­de på att dö­pa bar­net till Ja­meson. – Min pap­pa he­ter Ja­mes och min bror he­ter Ja­son. Vi är bå­da ir­län­da­re, Ca­reys mel­lan­namn är Ja­son och Ja­meson – vi gil­lar whis­ky. Det är in­te kvant­fy­sik, sa Pink till Ac­cess Hol­ly­wood för sex år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.