Re­kord­stor pris­pott på Dream­hack

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport - FILIP HÄGGBERG

Dream­hack ut­ö­kar pris­pot­ten för 2017 års BYOCtur­ne­ring­ar, med­de­lar de på sin hem­si­da. För­kort­ning­en står för Bring your on com­pu­ter, och som­ma­rens täv­ling­ar har en pris­pott på 250 000 svens­ka kro­nor, den störs­ta pris­pot­ten för BYOC i Dream­hacks histo­ria. Någ­ra av spelen som det kom­mer täv­las i är Le­a­gue of Le­gends, Ower­watch, Star Craft och Roc­ket Le­a­gue. Dess­utom gör Qu­a­ke come­back i Dream­hack-sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.