8

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Starcraft-spe­la­ren An­ton ”Zan­s­ter” Dahl­ström be­rät­ta­de in­för Nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen att hans pro­blem med smär­ta i hän­der­na gått så långt att lä­ka­re sagt åt ho­nom att slu­ta spe­la. Lik­nan­de ska­dor har vi sett hos Coun­ter stri­ke-spe­lar­na Olof ”olof­meis­ter” Kaj­b­jer och Jacob ”Pyth” Mouru­jär­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.