3

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Ti­den när man kun­de räk­na med svens­ka vins­ter till hö­ger och väns­ter är för­bi. Värl­den har kom­mit ikapp och var­je tur­ne­ring är en sten­hård kamp. Hur myc­ket det än smär­tar mitt blå­gu­la hjär­ta var­je gång vå­ra lag fal­ler så är den ut­veck­ling­en pre­cis vad som krävs för att e-spor­ten ska växa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.