2

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Pris­peng­ar­na fort­sät­ter att öka. Det här året slog al­la ti­di­ga­re re­kord. I top­pen hit­tar vi Do­ta 2 som i år ha­de den störs­ta pris­poo­len i e-sport­histo­ri­en. När ki­ne­sis­ka la­get Wings Ga­ming vann The In­ter­na­tio­nals in­ne­bar det en check på över nio mil­jo­ner dol­lar (om­kring 88 mil­jo­ner svens­ka kro­nor).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.