9

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Are­na Aca­de­my och Coun­ter stri­ke-le­gen­da­ren Emil ”He­a­toN” Chri­s­ten­sen läm­na­de i ok­to­ber in en an­sö­kan till Rik­sid­rotts­för­bun­det att er­kän­na e-sport som en ”rik­tig” sport. Be­slut tas i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.