DIF-ta­lang­en valde Thai­lands­flytt

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - TT

Djur­går­den vil­le be­hål­la för­svars­ta­lang­en Ke­vin De­erom­ram. Men 19-åring­en valde i stäl­let att gå till thai­länds­ka Rat­cha­bu­ri Mi­tr Phoi.

–Jag är thai­ländsk med­bor­ga­re och vil­le flyt­ta hit. Rat­cha­bu­ri vi­sa­de stort in­tres­se och det känns bra. Många kanske in­te för­står över­gång­en, men jag ser fram emot det nya ka­pit­let. Det blir ett nytt även­tyr för mig, sä­ger De­erom­ram till Ex­pres­sen.

– Jag vil­le ock­så flyt­ta till Thai­land på grund av min fa­mil­je­si­tu­a­tion.

Han har skri­vit på för ett år med op­tion på yt­ter­li­ga­re tre år.

De­erom­ram har spe­lat för Djur­går­den se­dan han var 15 år, i klubbens U19och U21-lag. Han har ock­så va­rit ut­lå­nad till Bun­de­s­li­ga-klub­ben Wer­der Bre­men och var i fjol ut­lå­nad till su­pe­ret­tan­klub­ben Åtvi­da­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.