Snapchat väl­jer kon­tor i Lon­don

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes -

Det so­ci­a­la nät­ver­ket Snapchat har be­slu­tat att pla­ce­ra sitt in­ter­na­tio­nel­la hu­vud­kon­tor i Lon­don, Stor­bri­tan­ni­en. Fö­re­ta­get, som har fler än 150 mil­jo­ner an­vän­da­re var­je dag, sä­ger i ett ut­ta­lan­de att Stor­bri­tan­ni­ens star­ka in­no­va­tions­in­du­stri har gjort lan­det till ”en fan­tas­tisk plats att byg­ga upp ett glo­balt fö­re­tag”.

Mo­der­bo­la­get Snap Inc är pla­ce­rat i Los Ang­e­les, USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.