Brei­vik­vik in­led­de med na­zi­häls­ning i rät­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes -

Den döm­de mas­smör­da­ren An­ders Be­hring Brei­vik in­led­de rät­te­gång­en om si­na vill­kor i fäng­el­set med att gö­ra na­zist­häls­ning in­för dom­sto­len. Han till­rätta­vi­sa­des snabbt av do­ma­ren. Be­hring Brei­vik har stämt nors­ka sta­ten för brott mot de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na.

Rät­tens ord­fö­ran­de sa­de till Brei­vik att den häls­ning han gjor­de är krän­kan­de mot dom­sto­len.

– Jag får be dig att in­te häl­sa på det sät­tet igen, sa do­ma­ren.

Bre­vik för­sök­te då sä­ga nå­got, men det gick in­te att hö­ra vad.

– Vi vill in­te hö­ra din kom­men­tar just nu, sa do­ma­ren.

Brei­vik vill ha yt­ter­li­ga­re lätt­na­der av tvångs­med­len och häv­dar sin rätt till kor­re­spon­dens med värl­den ut­an­för fäng­el­set.

Brei­vik har möj­lig­het att

FOTO: TT/NTB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.