Is­ra­els­son på väg bort från Ba­jen

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Erik Is­ra­els­son är på väg bort från Ham­mar­by och fot­boll­sall­svens­kan. Mitt­fälts­stjär­nan har fått le­digt för att träf­fa en ut­ländsk klubb.

– Ris­ken finns att Erik in­te spe­lar i Ham­mar­by 2017. Det får man va­ra är­lig och sä­ga, sä­ger sport­che­fen Mats Jing­blad till Af­ton­bla­det.

– Han har fått en för­frå­gan från en ut­ländsk klubb. Erik är och be­kan­tar sig med den. Så han trä­nar in­te, sä­ger Jing­blad ut­an att av­slö­ja vil­ken klubb det hand­lar om.

Is­ra­els­son, som ti­di­ga­re spe­lat i Kal­mar FF, var för­ra sä­song­en Ham­mar­bys bäs­ta mål­skytt med tio full­träf­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.