Trump gav till­ba­kaa­ka mot Me­ryl StreepS

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje - FOTO: AP

”Man är välv in­te säm­re änn att man kan änd-ä ra sig”, täänk- te kanske Do­nald Trummp när han be­stäm­de sig för att dis­sad Me­ryl Stre­eep ef­ter sön­daa­gens Gol­den Glo­be-G ga­la.

För ef­te­er att sur­nat till på Streeps tack­tal kal­la­de han hen­ne ”Hil­la­ryla­kej” och ”en av Hol­ly­woods mest över­skat­ta­de skå­de­spe­la­re”. Men an­norlun­da lät det så sent som 2015. I en in­ter­vju i Thee Hol­ly­wood Rep­por­ter fick han då ff­rå­gan om vil­ka som är hans fav­vo­rit­skå­de­spe­la­re, och sva­ra­de: ”Ju­lia Ro­berts är rik­tigt bra. Me­ryyl Streep är fför­träff­lig, och een bra per­son oock­så”. Me­ryl Streeps tack­tal, där hon kri­ti­se­ra­de den till­trä­dan­de pre­si­den­tens upp­fö­ran­de och po­li­tik var en av går­da­gens mest de­la­de ny­he­ter på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.