Mo­vits till Bränn­boll­sy­ran

Metro Sweden (Stockholm) - - Noje -

Mo­vits är kla­ra för en spel­ning på som­ma­rens upp­la­ga av Umeå­fes­ti­va­len Bränn­boll­sy­ran. Ban­det slog ige­nom med sin hy­brid mel­lan swing­jazz och hip­hop med de­bu­tal­bu­met ”Äp­pel­knyc­kar­jazzz” 2008 och släpp­te se­nas­te ski­van ”Dom för­sök­te be­gra­va oss, men viss­te in­te att vi var frön” 2015.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att bland and­ra Ky­go och Kap­ten Röd är kla­ra för fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.