DET FINNS NOG EN HEL DEL ATT LÄ­RA AV 40-TA­LIS­TER

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare - RIITTA

Det är väl över­mo­digt av Nina Åke­stam att skyl­la kli­mat­pro­ble­men på 40- och 50-ta­lis­ter­na.

Tänk ef­ter hur det har sett ut någ­ra år­hund­ra­den el­ler mer till­ba­ka i ti­den – värl­dens ut­veck­ling har väl ald­rig stått still – på gott och ont.

He­la ti­den sker för­änd­ring­ar. Ska de skyl­las på den ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­nen? Och ska man nu jäm­fö­ra 40och 50-ta­lis­ter­na med yng­re ge­ne­ra­tio­ner vad gäl­ler an­vän­dan­det av och slö­se­ri­et med jor­dens re­sur­ser så finns det nog en hel del för de yng­re att lä­ra sig av de män­ni­skor som levt fö­re dem med of­tast myc­ket knap­pa re­sur­ser.

Nina Åkestams kolumn 10/1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.