Mi­nis­tern ef­ter Metros gransk­ning: En tra­ge­di för bar­nen

Metro Sweden (Stockholm) - - SIDAN 1 -

Metros gransk­ning av hur kom­mu­ner­na han­te­rar barn vars för­äld­rar in­te be­ta­lar för­sko­le­av­gif­ten vi­sa­de på sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner­na. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) sä­ger i en in­ter­vju med Met­ro att var­je en­skilt fall där ett barn tving­as bort från för­sko­lan är en tra­ge­di: ”Det är in­te bra när det i slutän­dan är bar­nen som får be­ta­la räk­ning­en”.

ARKIVFOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.