Sö­der­läge, norr­lä­ge el­ler väs­ter­läge – så ska du bo om du vill nju­ta av so­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - NATALIE DEMIRIAN FOTO: HASSE HOLM­BERG/TT

och går ner i syd­väst. Har man där­e­mot ett sö­der­läge så är det op­ti­malt vil­ken tid det än är på året. Det kan va­ra det en­da lä­get som gör att man får nå­gon sol över hu­vud ta­get un­der den mör­kas­te de­len av vin­tern.

Staf­fan Tell, press­an­sva­rig och ta­les­per­son på Hem­net, sä­ger att bal­kong har en stor be­ty­del­se för många som är på lä­gen­hets­jakt.

– En fak­tor som vi­sar på hur vik­tigt det är med bal­kong är om man tit­tar på de sökord som är mest po­pu­lä­ra på Hem­net, på fritext­sök­ning­ar­na. Där är or­det ”bal­kong” det som är i sär­klass mest po­pu­lärt bland sökor­den, den lig­ger oho­tad et­ta.

Lä­get på bal­kong­en kan ab­so­lut ha en på­ver­kan på pri­set, fort­sät­ter han.

–Vi vet av er­fa­ren­het att sö­der­läge är po­pu­lärt och även kvälls­sol där man till ex­em­pel kan äta mid­dag på bal­kong­en. Det kan ha en in­ver­kan på pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.