8 spe­la­re du in­te vill mis­sa på Dream­hack Mas­ters

I dag bör­jar Coun­ter stri­ke-tur­ne­ring­en Dream­hack Mas­ters i Las Ve­gas. 450 000 dol­lar ska för­de­las på de 16 la­gen där se­g­ra­ren tar hem runt 1,8 mil­jo­ner kro­nor. Här är 8 spek­ta­ku­lä­ra spe­la­re från de di­rekt­kva­li­fi­ce­ra­de la­gen som du in­te vill mis­sa.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - TEXT: MAR­TIN NYGREN KOM­MEN­TA­RER: ERIK GLANELL

Ni­co­lai ”de­vice ” Reed­tz

• Lag. Astra­lis. • An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le. 36,3 pro­cent.

• I fem mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. • An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017. 376. • Två mest an­vän­da vap­nen to­talt. AWP och AK47. • An­ta­let ace (när ma­ne­li­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren. 19. Kom­men­tar: ”När de­vice har fly­tet är han en av värl­dens bäs­ta spe­la­re, men hans styr­ka lig­ger främst i att näs­tan ald­rig gö­ra en då­lig match”.

Ja­ke ”Stewie2K” Yip

• Lag. Cloud 9. • An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le. 49,5 pro­cent.

• I sju mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017. 34. • Två mest an­vän­da vap­nen to­talt. AK47 och M4A1. • An­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 5.

Kom­men­tar: ”En ung ame­ri­kansk för­må­ga som mot­be­vi­sat de som tviv­la­de när Cloud 9 ploc­ka­de upp ho­nom. Ex­plo­siv och träff­sä­ker”.

Emil ”Ma­gisk” Reif

Lag. North. An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le: 47,8 pro­cent

• I 7 mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017: 228. Två mest an­vän­da vap­nen to­talt: Ak47 och M4A1S. An­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 13. Kom­men­tar: ”En av dan­marks rik­ti­ga stjärn­skott. Ha­de ett fan­tas­tiskt 2016. Hög lägsta­ni­vå och en nyc­kel­spe­la­re för den dans­ka e-sport­sats­ning­en”.

Keith ”NAF” Mar­ko­vich

• An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le: 41,1 pro­cent.

• I åt­ta mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. Un­der 2017 gjor­de han det mot ELe­a­gue-mas­ters­fi­na­lis­ter­na Virtus.pro. • An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017: 160. • Två mest an­vän­da vap­nen to­talt: AK47 och M4A1S. • An­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 9. Kom­men­tar: ”NAF pre­ste­ra­de ena­stå­en­de i ELe­a­gu­e­ma­jorn ti­di­ga­re i år. Kan han hål­la den höga ni­vån?”

Mar­ce­lo ”cold­ze­ra” Da­vid

• Lag. SK • An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le: 46 pro­cent.

• I 8 mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. 2017 gjor­de han det­ta mot FaZe på Mi­rage. • An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017: 286. • Två mest an­vän­da vap­nen to­talt: AK47 och M4A1. • An­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 9. Kom­men­tar: ”En av CS:GOsce­nens mest in­tres­san­ta spe­la­re. In­no­va­tiv, snabb och träff­sä­ker ”

Ja­nusz ”Snax” Po­gor­zel­ski

Lag. Virtus.pro. An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le. 37,8 pro­cent. • I sju mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017. 728. Två mest an­vän­da vap­nen to­talt. AK47ochM4A1S. To­ta­la an­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren. 13. Kom­men­tar: ”En på­lit­lig stom­me i det pols­ka la­get. Stän­digt hög­pre­ste­ran­de och har säl­lan en då­lig match. En döds­ma­skin”.

Christop­her ”GeT_RiG­hT” Alesund

Lag. Nin­jas in Py­ja­mas. An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le: 49,1 pro­cent. • I sex mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017: 59. Två mest an­vän­da vap­nen to­talt: AK47 och M4A1S. To­ta­la an­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 38. Kom­men­tar: ”GeT_RiG­hT per­so­ni­fi­e­rar NiP-ma­gin. Löj­ligt bra spel­käns­la. När mot­stån­dar­na in­te vet var han är. Då är han tro­ligt­vis bakom dem” .

La­dislav ”Gu­ar­di­an” Kovács

Lag. Na’Vi. An­del skott som träf­far mot­stån­da­rens skal­le: 29,9 pro­cent. • I åt­ta mat­cher un­der 2016 vann han som en­sam kvar mot tre mot­stån­da­re. An­tal frags i of­fi­ci­el­la mat­cher un­der 2017: 208. Två mest an­vän­da vap­nen to­talt: AWP och AK47. To­ta­la an­ta­let ace (när man eli­mi­ne­rar he­la det and­ra la­get) ge­nom kar­riä­ren: 22. Kom­men­tar: ”Gu­ar­di­an kan av­gö­ra en hel match ba­ra han har en AWP i hän­der­na. När han glän­ser är han bäst i värl­den i sin roll”.

FOTO: BJÖRN LINDGREN/TT, RFRSH ENTERTAINMENT, CLOUD 9, NOR­DISK FILM, OPTIC GAMING, IBL, TT, NA’VI, VIRTUS PRO

”de­vice” ”cold­ze­ra” ”Stewie2K” ”Snax” ”Ma­gisk” ”GeT_RiG­hT” ”NAF” ”Gu­ar­di­an” I dag bör­jar Coun­ter stri­ke-tur­ne­ring­en Dream­hack Mas­ters i Las Ve­gas. Det är förs­ta gång­en Dream­hack, som har sitt ur­sprung i Sve­ri­ge, ar­ran­ge­rar Mas­ters i Las Ve­gas. 450 000 dol­lar, cir­ka 4,3 mil­jo­ner kro­nor, ska för­de­las på de 16 del­ta­gan­de la­gen. Se­g­ra­ren tar hem runt 1,8 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.