JAG HÖR IN­TE VAD SOM SÄGS I TV-PROGRAMMEN

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare - CHRISTI­NA

Jag har hör­sel­ned­sätt­ning på grund av ål­der (70 år). Jag kan in­te läng­re föl­ja svens­ka tv­se­ri­er, de­batt­pro­gram och nu även SVT-programmen ”Veckans brott” och ”Ve­ten­ska­pens värld” då mu­si­ken som läggs in som bak­grund är så oer­hört hög att det som sägs in­te hörs.

Vad är me­ning­en med des­sa mu­siksling­or? Ska de va­ra stäm­nings­hö­jan­de?

Vi hör­sel­ska­da­de mås­te bli lyss­na­de på. Ta bort mu­si­ken el­ler to­na åt­minsto­ne ned så att det ta­la­de bud­ska­pet går fram.

Jag vet att det finns text-tv men den fun­ge­rar in­te all­tid.

FOTO: IBL, TT

”Christi­na” har svårt att hö­ra vad som sägs i ”Ve­ten­ska­pens värld”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.