BÖN­DER: OM NI ÄLS­KAR ERA DJUR, DÖ­DA DEM IN­TE

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare - MAR­TIN

Jag hör många bön­der sä­ga att de äls­kar si­na djur. Men är det in­te en märk­lig kär­lek, då de på lö­pan­de band dö­dar dem som de äls­kar?

Ett ut­tryck av kär­lek bor­de väl rim­ligt­vis va­ra att man vill be­va­ra li­vet för de in­di­vi­der man äls­kar? Jag kan tän­ka mig att det är smärt­samt för bön­der att skic­ka si­na djur till slak­te­ri­et men ing­en av oss mås­te dö­da. Vi kan i stäl­let pro­du­ce­ra och kon­su­me­ra de­li­kat mat från växtri­ket. Det spa­rar li­dan­de och li­vet för dju­ren. Det är dess­utom bätt­re för mil­jön och vår egen häl­sa.

FOTO: TT

Äls­kar bön­der­na verk­li­gen si­na djur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.