KÖNSSTYMPNING ATT UNDERKÄNNA GUD

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare -

Tack för din in­sän­da­re ”Ta ställ­ning mot all form av könsstympning”, Erik (7/2).

Hål­ler helt och hål­let med dig. Man un­der­kän­ner Gud när man änd­rar på nå­got vä­sent­ligt hos män­ni­skan. En­ligt de he­li­ga böc­ker­na har Gud ska­pat män­ni­skan till sin av­bild. Var­för då ska vi män­ni­skor gö­ra om det som Gud har gjort?

Det är helt mot­sä­gel­se­fullt. Ekva­tio­nen går in­te ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.